Barion Pixel

Gyógyászkereső

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve: Pletserné dr. Jung Andrea e.v.
Adatkezelő elérhetősége: info@gyogyaszkereso.hu
Adatkezelő képviselője: Pletserné dr. Jung Andrea
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@gyogyaszkereso.hu
Érvényes: 2022. szeptember1-től

I. FOGALMAK

 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Pletserné dr. Jung Andrea
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • gyógyász”: olyan természetes személy, aki a tevékenységével természetes módszerekkel előmozdítja a páciense/ügyfele fizikális, vagy pszichikai jólétét. Lehet segítő, coach, meditációs szakember, természetgyógyász, jógatanár stb… Nem feltétlenül szükséges, hogy tevékenysége „gyógyító” tevékenység legyen.
 • intézmény”: olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely több Gyógyászt is magában foglalhat és segítő központként működik.

II. A GYOGYASZKERESO.HU ONLINE RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. Amennyiben a gyogyaszkereso.hu online felületén a weboldal látogatója üzenetet küld a Gyógyászoknak, Intézményeknek (az egyes Gyógyászok, Intézmények profilja alatt található Kapcsolatfelvételi gomb) az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Gyógyászokkal, Intézményekkel
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, mely a Küldés gombra kattintva jön létre
Az érintettek: weboldal látogatói, érdeklődők
Kezelt személyes adatok: név, e-mail-cím, telefonszám, üzenet
Címzettek: Gyógyászok, Intézmények, Andijung Solutions munkatársa
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), tárhelyszolgáltató (megacp.com)
Tervezett adattárolási határidő: adatait visszavonásig kezeljük

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) nevében veszi fel a kapcsolatot Címzettekkel, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.2. Amennyiben ahhoz a www.gyogyaszkereso.hu weboldalon hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezeléséről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a www.gyogyaszkereso.hu oldalon
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), hírlevélküldő online platform (MailerLite)
Tervezett adattárolási határidő: amíg hozzájárulását vissza nem vonja

II.3. Amennyiben a www.gyogyaszkereso.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: weboldalon keresztül érkező üzenetek megválaszolása
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával
Az érintettek: üzenetet küldők
Kezelt személyes adatok: név, e-mail, telefonszám, üzenet
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions)
Tervezett adattárolási határidő: amíg vissza nem vonja hozzájárulását*

* Nem töröljük üzenetét a következő esetekben:

 • Ha a Partnertől érkezett az üzenet, adatait az ÁSZF szerint kezeljük, az itt érkező üzenetet a jogviszony, vagy az egyedi megállapodás elősegítésére használjuk.

III. A GYOGYASZKERESO.HU GYÓGYÁSZAINAK ÉS INTÉZMÉNYEI MUNKATÁRSAINAK SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

Gyógyászainkra, valamint Intézményeinkre, mint jogi személyekre, egyéni vállalkozókra vagy magánszemélyekre a Partner ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A következőkben azon egyedi eseteket ismertetjük, ahol a Gyógyász vagy Intézmény személyes adatait Vállalkozásunk kezeli.

II.1. Amennyiben a gyogyaszkereso.hu online felületén regisztrál, mint Gyógyász az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: A gyogyaszkereso.hu honlapon való adatfeltöltés biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, mely a regisztráció során jön létre
Az érintettek: regisztrált Gyógyászok
Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, e-mail-cím, telefonszám, jelszó
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), tárhelyszolgáltató (megacp.com)
Tervezett adattárolási határidő: adatait visszavonásig kezeljük

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.2. Amennyiben a gyogyaszkereso.hu online felületén feltölti adatait a listázáshoz, mint Gyógyász, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: A gyogyaszkereso.hu honlapon való megjelenés biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, mely a listázás közzététele során jön létre
Az érintettek: regisztrált Gyógyászok
Kezelt személyes adatok: név, ha intézmény munkatársa, akkor intézmény megnevezése, bemutatkozó leírás, kategória megjelölése, cím, ország, régió, város, irányítószám (szélességi fok, hosszúsági fok automatikus), térkép nézet választás, nyitvatartási idő, önéletrajz, diploma, Facebook, Twitter, Instagram, webcím, egyéb dokumentumok, videók
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), tárhelyszolgáltató (megacp.com)
Tervezett adattárolási határidő: adatait visszavonásig kezeljük

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

II.3. Amennyiben a gyogyaszkereso.hu online felületén feltölti adatait az űrlapba, mint Intézmény, hogy elkészíthessük aloldalát; az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: A gyogyaszkereso.hu honlapon való megjelenés biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, mely az űrlap elküldése során jön létre
Az érintettek: űrlapot kitöltő Intézmény munkatársa
Kezelt személyes adatok: beküldő neve, beküldő e-mail címe, telefonszám, Intézmény neve, Intézmény címe, szolgáltatások, bemutatkozás, nyitvatartás, munkatársak száma, kapcsolati adatok, Weboldal, Facebook, Instagram, képek, logók
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), tárhelyszolgáltató (megacp.com)
Tervezett adattárolási határidő: adatait visszavonásig kezeljük

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

III.4. Amennyiben Gyógyászként, vagy Intézményként feliratkozik, működésünk újdonságairól e-mailben, hírlevél formájában közvetlenül is tájékoztatjuk, személyes adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja: tájékoztatók küldése Gyógyászoknak és Intézményeknek
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával
Az érintettek: feliratkozók
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (MailerLite)
Tervezett adattárolási határidő: visszavonásig

III.5. A gyogyaszkereso.hu alkalmanként díjat hirdethet, melynek keretében a páciensek/ügyfelek értékelései alapján, összesen 2 díjat oszt ki. A díjakat 1 db Intézmény, valamint 1 fő Gyógyász nyeri el. A díjak kapcsán a személyes adatokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja: díjak kihirdetése
Az adatkezelés jogalapja: előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Az érintettek: díjazott érintettek
Kezelt személyes adatok: név, díj részletei, Gyógyász vagy Intézmény neve
Címzettek: sajtóközlemény címzettjei, médiumok
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions)
Tervezett adattárolási határidő: visszavonásig

A Intézmények által elnyert díj esetében személyes adatkezelés nem történik.

V. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő és az adatkezelő tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

VI. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

 1. Hozzáférés

Amennyiben igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az info@gyogyaszkereso.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

 1. Helyesbítés

Regisztrációs adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a www.gyogyaszkereso.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

 1. Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Ennek első lépéseként törölje regisztrációját a gyogyaszkereso.hu-n. Amennyiben a végleges törlést kéri, írja meg igényét az info@gyogyaszkereso.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor a gyogyaszkereso.hu szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

 1. Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket.

 1. Adathordozhatóság

Automatizált módon történő vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ez irányú kérését az info@gyogyaszkereso.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) alapján végezzük adatainak kezelését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

VII. COOKIE (SÜTI) KEZELÉS

Mik azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat, így nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapra látogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a sütik a gyogyaszkereso.hu használatához elengedhetetlenek, segítik a felhasználót, illetve biztonsági célokat szolgálnak. A felhasználói munkamenetet követően, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Funkcionális cookie-k

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a gyogyaszkereso.hu használatát. Ilyen például a vélemény írásakor tárolt süti.

Marketinges cookie-k

Ezeket a sütiket a Facebook és Google hirdetések érdekében használhatjuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozz, amelyek érdekesek számodra. Ezekben az esetekben a süti tartalmát megosztjuk a harmadik féllel, akiknél hirdetünk. A cookie-k bármikor törölhetőek, visszavonhatóak, tárolásuk idejét a hirdető partner, Facebook és Google, határozza meg.

Online gyógyászkereső rendszerünk működésének alapfeltétele, hogy az oldalra érkező felhasználókat a személyes adatok kezelése nélkül analitikus sütivel is értékeljük.

Analitikus sütik segítségével tartjuk nyilván a következőket:

 • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
 • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
 • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon

Az analitikus cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben a következő online adatok kerülnek tárolásra:

 • cookie azonosító
 • IP-cím
 • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
 • kliensazonosító

A sütik karbantartása

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket, ezt beállíthatod az internetböngésző beállítások menüpontjában.

Budapest, 2022. szeptember 1.