Barion Pixel

A kvantum kezelés humán segítő beavatkozásával zajlik.

Nagyon sok olyan Kvantum energetizálásként hívott eljárás létezik, mely eszközök, gépek, vagy akár egy applikáció segítségével érik el ugyanezt.

A quantum módszer a tudományos ún. „információgyógyítás” -ba tartozó alternatív segítő kezelés. A módszer sejt szinten dolgozik, és a sejtek szerkezetét alakítja át az EGÉSZséges állapotra. Ezt úgy éri el, hogy „emlékezteti” a sejteket az öngyógyítás mechanizmusára.

A tudatunkkal, szándékunkkal irányított változást végzünk, vagyis teremtünk.

Deepak Chopra véleménye

A kvantum kezelés definícióját Deepak Chopra, a világhírű orvos és író így fogalmazta meg:

„A kvantum gyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat. Ha rövidebb definíciót követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy a kvantumgyógyítás békét teremt.”

Kvantumelmélet:

A kvantumelmélet megértéséhez egy újfajta, talán szokatlan szemléletmódot kell elfogadni. Ez a megismerési mód abból indul ki, hogy minden létező egy energetikai egység, vagyis rendelkezik energia mezővel. Ezek az energia mezők, bár változatosak, nem különülnek el egymástól.

A világ végül, úgy is értelmezhető a kvantumfizikai látásmódban, hogy minden össze van kapcsolva mindennel. Vagyis minden, mindenre hatással van (pillangó effektus).
Tehát végső soron, “MINDEN EGY”.

Ez a kvantum kezelés lényege.

Az embernek teremtő tudata van, amit megtanulhat használni.

Ha az egyén megváltoztatja a tudatát, megváltozik az egész világ. Ha gondolatainkat, figyelmünket, a harmóniára – önmagunk, és mások harmóniájára – irányítjuk, azzal nemcsak benső világunkat változtatjuk meg, hanem külső környezetünket is.

A világot valójában csak önmagunkon keresztül vagyunk képesek megváltoztatni.

Az EGYSÉG állapotában, minden a harmónia felé törekszik.

A kérdés tehát: Te mit adsz, milyen energiákkal járulsz hozzá nap mint nap, a környezeted és világunk egészségéhez?

Sok fizikus szerint, a modern kvantumfizika elmélete, egyre jobban hasonlít, az ősi bölcseletek világképére.

Tudat = Valóság

Prof. dr. Amit Goswami, a kvantumfizika egyik atyjának meggyőződése szerint, az elsődleges valóság maga a Tudat, s a Tudat teremti az anyagi valóságot.

A blokk, a betegség az EGÉSZségből való kimozdulást jelenti, vagyis az EGÉSZség helyreállítása szükséges, a teljes szervezet visszakapcsolása az EGYSÉGhez.

Ezen a magas rezgésszinten a sejt képes befogadni azt a hipotézist, hogy „hogyan érezném magam, ha EGÉSZséges lennék?” Ez az érzés rögtön beívódik a sejt-emlékezetbe és aktiválódik az ideális állapot.

A tudat végzi a korrekciót és a szervezetet bekapcsolja az EGYSÉG-be.

Milyen módszer a kvantum kezelés?

A kvantum kezelés kifejezés nem egy specifikus és jól definiált módszert takar.

Gyakran olyan kifejezésként használják, amely az alternatív vagy komplementer gyógyászat területén szerepel, és a kvantum szó használata azt sugallja, hogy a kezelés valamilyen módon a kvantumfizikai elvekre vagy fogalmakra épül.

Azonban fontos megérteni, hogy a kvantumfizika jellegzetes jelenségei és elméletei általában a makroszkopikus biológiai rendszerek és az emberi test kezelési módjaiban nem fordulnak elő vagy nincsenek alkalmazva a szokásos értelemben vett gyógyításban.

Néhány olyan gyakorlat vagy módszer, amelyekre a kvantum kezelés kifejezést alkalmazzák, tartalmazhatják a következőket:

  1. Kvantumrezgések vagy frekvenciák alkalmazása: Néhány módszer azt állítja, hogy speciális frekvenciákat vagy rezgéseket használ, amelyeket a testhez kötnek, hogy egyensúlyt és gyógyulást érjenek el. Azonban ezeknek a frekvenciáknak és rezgéseknek a kapcsolata a valós kvantumfizikával gyakran pontatlan vagy félreértett.
  2. Kvantumenergia áramlásának manipulálása: Egyes módszerek azt állítják, hogy a kvantumenergiát vagy a kvantummezőt manipulálják a testen belül a gyógyulás elősegítése érdekében. Azonban a kvantummezők és energiák manipulációja a testben nem egy elfogadott gyógyító eljárás a tudományos közösségben.
  3. Energiakeresztek és kvantummechanikai fogalmak kombinálása: Néhány gyakorlat azt próbálja bemutatni, hogy a test energetikai mezőit kvantummechanikai fogalmakkal és elvekkel lehet magyarázni. Az ilyen megközelítések gyakran félreértik a kvantumfizikát vagy nem alkalmazzák helyesen a biológiai rendszerekre.

 

Kattints ide a Kvantum kezelés terápiához!

Andrea dr Jung
Author: Andrea dr Jung