Barion Pixel

All Tarot in Szigetszentmiklós

A tarot egy szimbólumrendszer, egy 78 lapból álló kártyacsomag, melyet használhatunk játékra és jóslásra is. A tarot ezen kívül, mint önismereti és segítő módszer is megállja a helyét.

A kártyák egyik oldalán képek találhatók, a másik oldaluk semleges, egyforma színű és mintázatú.

tarot kártya elemzés

A tarot története:

A tarot-kártya eredete jelen formájában ismeretlen. Feltételezhtően Keletről származik, cigány jövendőmondókhoz, mamelukokhoz és mórokhoz köthető a kártya elterjesztése. Írásos feljegyzések már 1442-ből, illetve 1390-ből származnak.

Néhány érdekesség a tarot kártya történetéből

Vannak akik az ősi Atlantiszból származtatják.
Egyesek csak szórakoztató kártyának tekintik.
1377-ben betiltották a használatát, ennek ellenére használata rohamosan terjedt.
A tarot nagy hasonlóságot mutat egy indiai cigánykártyával, vagy vetőkártyával.
A kártya szimbólumai szájhagyomány útján terjedtek.

Van egy olyan hagyomány is, mely szerint Mózes az egyiptomi papok titkait vitte magával a tarot képében az Exoduskor (Izrael népének kivonulása). Valóban felfedezhető egy szoros kapcsolat a tarot és a Kabbala, valamint a héber ábécé között. A párhuzamok közé sorolhatjuk például a nagy arkánum 22 lapja és a 22 héber betű, de a betűk és a lapok közötti kapcsolatot is.

Jóslás tarot segítségével

A tarot kártya általános módon jövendölésre használatos. A kártyalapok értelmezése ugyanakkor nagyon is függ a kártyajós személyétől és intuícióitól.

A kártyajóslásban e mellett szerepe van a kérdező személyének is. A kártyákat kirakhatja a kérdező is, nemcsak a jós, azaz bárki lehet orákulum. A tarot alkalmazói szerint a legfontosabb ugyanakkor a megfelelő kérdés feltevése. Fontos, hogy a kérdést komoly szándékkal, pontosan és adekvátan tegyék fel.

A kártyavetők a tarot-ban ugyanazokkal a szimbólumokkal dolgoznak, mint az álomfejtésben. A szimbólumok gyakorlatilag azonosak. Mivel a kapok számozva vannak, ezért a számmisztika is fontos részét képezi a tarot ismeretanyagának.

A tarot kártyacsomag

A Tarot kártyacsomag összesen 78 lapból áll: 22 Nagy Arkánumból és 56 Kis Arkánumból.

Tarot-kártyacsomagok

Velencei vagy marseille-i tarot:

A 15. század vége felé terjedt el. 78 lapos kártyacsomag, melynek szimbólumrendszerében visszaköszönnek a mai napig használatos tarot lapok.

Visconti-Sforza tarot:

A képek a két család (Viscontiak és a Sforzák) tagjait ábrázolják. Az olasz reneszánsz köszön vissza az ábrázolásokon. Néhány hagyomány ezt a változatot tekinti az eredeti kártyacsomagnak. Ezeken a lapokon nincsenek sem számok, sem nevek. Szimbólumai finomak, aprólékosak és tudatosak.

Rider-Waite tarot:

Arthur Edward Waite tervezte a 20. század elején. Szimbólumrendszere egyértelmű.

Aleister Crowley tarot vagy Thoth könyve:

Egyiptomi szimbolika jellemzi utalva a Kabbalával való kapcsolatára. A lapokat Lady Frieda Harris festette meg a Mester útmutatásai alapján. Thot a mágia és bölcsesség egyiptomi istensége.

Kazanlár tarot:

Kazanlár Emil tarotcsomagja azért különleges, mert nem utal semmilyen (pl. egyiptomi, héber) hagyományra. Egy ökumenikus stílusú tarot, mely a nagy vallások közös pontjaira, és összhangban lévő elemeire hívja fel a figyelmet. Vannak benne indiai (pl. botok), magyar (pl. kelyhek), perzsa (pl. érmék), egyiptomi (pl. kardok) szimbólumok egyaránt.

A Nagy Arkánum lapjai

A Nagy Arkánum, vagy Nagy Arcana 22 figurális lapból áll.

0. vagy XXII. A Bolond – Eredetileg nem számozott, a mai francia kártya Jokerének korai megfelelője lehetett. – Sors, szerencse, vég(zet).
I. A Mágus/A Varázsló: – Tudást kereső ember.
II. A Főpapnő/A Nőpápa/A Papnő: – Intuíció, inspiráció, vagy annak hiánya.
III. A Császárnő/Az Uralkodónő: – Nőiesség, szépség.
IV. A Császár/Az Uralkodó: – Férfiasság, cselekvés.
V. Pápa/Főpap/A Pap: – Tanács.
VI. A Szerelmesek/A Szeretők/A Választás: – Döntés.
VII. A Diadalszekér/A Kocsihajtó – Eredmények, siker, vagy a kudarc veszélye.
VIII. Az Igazság/Az Igazságszolgáltatás – Óvatosság a tanácsok elfogadásában, saját sors irányítása.
IX. A Remete – Idő, bölcsesség, visszahúzódás.
X. A Szerencsekerék – Változás, megfontoltság, örök visszatérés.
XI. Az Állhatatosság/Az Erő – Céltudatosság
XII. Az Akasztott ember/A Felfüggesztett ember – Kényszerhelyzet, rugalmasság, alapvető változások.
XIII. A Halál/A Nagy Arkánum – Változás átalakulás útján.
XIV. A Megfontoltság/Az Angyal/A Mértékletesség – Mértékletesség, könyörület
XV. Az Ördög – Testi vágyak, vonzalom, ellenség, óvatosság.
XVI. A Torony – Büntetés, büszkeség, isteni sugallat.
XVII. A Csillag – Új kezdet, öröm, üdvözülés.
XVIII. A Hold – Változékonyság, bizonytalanság, félelmek, tudatalatti.
XIX. A Nap – Pompa, egészség, vonzalom, gazdagság, boldogság.
XX. Az Utolsó Ítélet/Az Ítélet – Büntetés vagy jutalom, a végső cél elérése.
XXI. A Világ – Beteljesülés, harmónia.

A Kis Arkánum

A Kis Arkánum, vagy Kis Arcana lapjai négy fő csoportra oszlanak, a Négy Elemet jelölve:

Bot / Lándzsa – Tűz Elem: Erő, életenergia, ötlet, szív- és érrendszer.
Kehely / Kupa – Víz Elem: Érzelem, lelki élet, vízháztartás.
Kard / Nyíl – Levegő Elem: Ész, értelem, gondolkozás, tüdő, lélegzés.
Érme / Dénár – Föld Elem: Anyagiak, biztonság, emésztőszervek, csont és izom.
A négy csoporton belül mindegyikhez tartozik négy-négy udvari kártya, egy Király, egy Királynő, egy Apród és egy Lovag. Ezenkívül egy-egy Ász, és kettestől tízesig a számozott lapok. A Kis arkána összesen 56 lapból áll, ezen belül az Udvari lapok száma 16.

Kirakási minták a tarotban

A lapok kiterítésének a sorrendje és mintázata függ a kérdéstől és a kirakó személytől is. Lehet az egész pakliból húzni, de előfordul, hogy csak a Nagy Arkánum lapjait használják.

Ezek közül a legegyszerűbb a Kereszt kirakás, ahol Nagy Árkánum 1-1 lapja segít eligazodni, hogy a jelen pillanatban mi a helyes cselekvési irány a kérdező számára, és mi az, amit inkább ajánlott elkerülni.