Barion Pixel

All Parapszichológia in Közép-Magyarország

    • IMG 20230506 170434 foto 768x1024

    Bencze Csilla

     

A parapszichológia egyes, az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata.

Régóta ismert és elfogadott, józan gondolkodáson alapuló feltevés az, hogy a szubjektív és az objektív dolgok világa egymástól teljesen elkülönül, nincs átfedés közöttük.

Szubjektív az, ami „itt van, a fejünkben”, objektív pedig az, ami „ott van, a külvilágban”.

parapszichológia

A parapszichológia által vizsgált jelenségek arra utalnak, hogy az élesen kettéváló szubjektív és objektív dolgok valójában egy folytonos tartomány két végét testesíthetik meg. Az egyes jelenségek némelykor valahová a tisztán szubjektív és a tisztán objektív véglet közé esnek. Ezeket a jelenségeket „anomáliás” jelenségeknek nevezzük. Ugyanis a mai tudományos modellekkel nehéz megmagyarázni őket.

Anomáliás jelenségek a parapszichológiában

Ezek az anomáliák három általános kategóriába sorolhatók (a szakkifejezések meghatározását lásd később).

ESP, PK, valamint a testi halál utáni túlélésre utaló jelenségek, többek között a halálközeli élmények, a szellemek jelenései és a reinkarnáció.

A parapszichológusok többsége ma úgy véli, hogy a további kutatások ezekre a jelenségekre tudományos magyarázattal fognak szolgálni. Viszont nem egyértelmű, hogy ez lehetséges-e mai tudományos ismereteink jelentős (egyesek szerint forradalmi) kiterjesztése nélkül.

A parapszichológia története

A múlt század elején, a tudományos parapszichológia térhódításával, és első helyen J.B. Rhine és Rudolf Tischner kutatásaival, megszületik az érzékszerveken túli érzékelés, az ESP fogalma. Ez a tisztánlátáson kívül kutatás tárgyává teszi a többi úgynevezett pszichikus képességet, beleértve a telepátiát (a távérzékelést) és a prekogníciót (előérzékelést). Így születik meg a hatodik érzék fogalma. Ez azt sejteti, hogy az embernek az öt hagyományos érzékszerve mellett, van egy elcsökenyesedett vagy eddig fel-nem-fedezett érzékszerve, amely a megérzésekért, előérzésekért felel.

Sokan ennek a puszta gondolatát is babonaságnak vélik. Ugyanakkor egy 2005-ös amerikai felmérés szerint az amerikai lakosság 26 %-a hisz abban, hogy az embernek van ilyen rejtett képessége.

A paranormális érzékelés igazolásai

Rhine és társa megbízható módon igazolta, hogy bizonyos mértékig minden ember rendelkezik az érzékszervi tapasztaláson kívüli észlelés képességével. Ez gyakorlással minden emberben fejleszthető. Ma már sok evolucionista természettudóst is foglalkoztat a kérdés, vajon milyen szerepet játszik, illetve milyen evolúciós előnyt jelent az egyedfejlődésben az előérzet.

Például sok állat előre megérzi, ha valamilyen természeti katasztrófa közelít, és időben elmenekül. Azaz az állatoknál mindenképpen megfigyelt jelenségről van szó.

Azzal, hogy egy pszichés vagy természeti jelenséget para-normálisnak bélyegzünk nem mondunk egyebet, mint hogy eltér a megszokottól, vagy hogy nem általános.

Magyarul szólva, ritka, vagy kivételes jelenség, ami szó szerint rendkívüli, mert a szokványos rend szerinti események sorozatától eltér. Hogy milyen jelenségeket sorolunk ide, hogy milyen természeti események vagy pszichés állapotok kerülnek ebbe a kategóriába, az történelem és kor-függő. Az ókorban pl. a napfogyatkozások is paranormálisnak tekintett jelenségek voltak! Miután nem ismerték a természeti jelenség valódi okát, megmagyarázhatatlan alvilági vagy démoni erők gonosz támadásának vélték a nap megfogyatkozását. Ezért pl. az egyiptomi fáraók teljes seregükkel voltak kötelesek a napra támadó démoni Apófisz kígyót elkergetni, nehogy az felfalja a nap korongját. A kínai császárok pedig kötelesek voltak a rettenetes vész elől palotájuk legmélyebb termeibe vonulva az égi rend felett meditálni, hogy a világ rendje helyre állhasson! Azokra pedig, akik előre meg tudták jósolni az ilyen események eljövetelét, illetve időtartamát, félelmetes varázslóként, szentként, vagy félistenként tekintettek, és a legnagyobb tisztelettel adóztak előttük.