All Kinaesthetics

Nem található a keresésnek megfelelő találat. Adjon fel hirdetést!.

A kinaesthetics (az amerikai-angol nyelvterületen kinesthetics) a testmozgás és a testérzékelés tanulmányozása (mind a tudattalan, mind a tudatos rész).

Azon mozgatások megtanulása, melyeket amúgy is végez egy személy.

Kineasthetics alapjai

Az emberi mozgással, valamint a mozgás megtapasztalásával, az emberek közötti kölcsönös hatással és a mozgás alapvető értelmével foglalkozik.
Két alap pillére van a kibernetika, és a magatartás-kibernetikai kutatás, amely a neurobiologiának a rokon területe, aktuális kutatásai bizonyítják a Kineasthetics tudományos alapját.
Kineasthetics-nek két alappillére van: a kibernetika- robotika, és a saját mozgás érzékelés megtapasztalása, és ennek fejlesztése.
Nagy hangsúlyt helyez a mozgás megtapasztalás általi kutatására és a tanulásra. Ennek megértése és az ezzel kapcsolatos tudás belső perspektíván és saját megtapasztaláson alapszik, közvetlen kapcsolatban van a saját mozgással és cselekvéskompetenciával.
kinaestethics

Mi a Kineasthetics?

Az egyéneknek ismételnie kell azokat a mozdulatokat, melyeket meg szeretne tanulni és rengetegszer kell tökéletesíteni ahhoz, hogy bevésődjön. Több ember azt állítja, hogy a kinesthesis egyfajta izom tanulás, izom memória, de ez nem így van, mert az izmaink nem képesek semmire sem emlékezni. A proprioceptorok küldik ugyanis az információkat az izmokból az agyba.

Az egyénnek érzékelnie kell testének helyzetét és azt, hogy ez hogyan változik azon motorikus mozgások során, melyet megpróbál végrehajtani. A mozgás végrehajtása során a test az izmok receptorait használja az információk átadására az agyba, hogy elmondja az agynak, mit csináljon a test. Majd miután többször elvégezte ugyanazt a motorikus mozgást, az agy emlékezni kezd a mozgásra a test adott időpontban elfoglalt helyzete alapján. Aztán a mozgás megtanulása után a test képes lesz végrehajtani a motorikus mozgásokat, még akkor is, ha a szokásos érzékszervek gátolva vannak, például amikor a személy becsukja a szemét. A test a mozgást azon információk alapján hajtja végre, amelyek az agyban ugyanazon mozgás korábbi kísérleteiből tárolódnak.

Ez azért lehetséges, mert az agy kapcsolatokat alakított ki a testrészek térben való elhelyezkedése (a test az érzékelés segítségével tanulja meg, hol van testük az űrben) és az ezt követő mozgások között, amelyek általában követik ezeket a helyzeteket.

Szinte ösztönné válik a mozgás. A személynek nem is kell gondolkodnia azon, hogy mit csinál a készség tökéletesítése érdekében; annyiszor tették, hogy könnyednek érzi magát, és kevés gondolkodást igényel a mozgás végrehajtása. Amikor a kinesztetikus rendszer profin megtanulja a motorikus mozgásokat, akkor is képes lesz működni, ha pl. a látás korlátozottá válik.

A folyamatos mozgás (kinesthesia) észlelése nagyrészt öntudatlan. A tudatos propriocepció a fokozott tudatosság révén valósul meg. A Kinaesthetics magában foglalja az ilyen tudatosság tanítását és személyes fejlesztését.

Terápiás alkalmazások

A mozgásérzékeléshez kapcsolódó tudatosságon alapuló foglalkoztatás terápiát és fizikoterápiát az 1980-as évek közepe óta alkalmazzák a nyugati világban, különösen a közép-európai ellátó intézményekben.

3 fő területe van jelenleg

  1. Mozgásfejlődés, nevelés: Abban az esetben, amikor a csecsemők, gyerekek mozgásuk fejlődésében elakadnak, segítségre szorulnak. Cél a későbbi iskolai akadályok könnyebb megküzdése.
  2. Ápolás, egészségügy: Német nyelvterületen (Németország, Svájc, Ausztria) dolgozó nővérek minőségi munkáját könnyíti, segíti ennek az alapképzésnek a tudása. A nővérekre itt kettős feladata hárul: egyrészt Önmagukra figyelve úgy végezni a munkájukat, hogy minél kevesebb izom erőt fejtsenek ki ( gerincproblémák elkerülése miatt). Másrészt a betegeket motiválva megtanítani proprioceptorok érzékelesére, együtt működve mozgatni, mozogni.
  3. Idősgondozás: A mozgékonyság megtartása, hogy minél később szoruljanak az idősek ápolásra, gondozásra.

Alkalmazások a hétköznapi életben

Mivel minden ember egyedi és megismételhetetlen, ezért mindenkinek más és más a mozgás mintája, mozgás formájának tartománya, kivitelezése.
A proprioceptorok érzékelésének megtanulásával, és a mozgás
tartomány növelésével újabb és újabb mozgásformák kialakítása a cél.
Így élethosszig képessé válik az ember a mozgásra – önmaga ellátására.
A kinesztetikus rendszerben fontos sok motorikus képesség használata, de az egyedi, új fejlesztésével az egyéb képességek is fejlődnek.
Arra kell koncentrálni amit tudunk, és abból tovább fejlődni.
A kineasthtics tanulást, alkalmazást bármelyik élet korban el lehet kezdeni és alkalmazni. Alkalmazása során a feszülő izmok tónusa lazulnak, az önismeret fejlődik, az élet nehézségei könnyűek lesznek.
A legtöbb betegség ott kezdődik, hogy génhiba, baleset, környezet, stressz hatására feszül az izom, izomtónusa változik. A test másik oldala kompenzál.

kinaestethics

A kinesztetikus rendszer szerepe, funkciói

A kineasthetics rendszer 6 alap kölcsönhatásból áll. Egy ilyen példa az autóvezetés. Ha a test nem tudna azonnal emlékezni a teendőkra, akkor a vezetés nagyon veszélyes lenne. Amikor először kezdünk vezetni, minden új sofőrnek hiányzik a gyors reagálási képessége, mert még soha nem volt ilyen helyzetben.

Minél többet vezetnek és hasonló helyzetekkel szembesülnek, annál jobban megszokják, hogy hogyan reagáljanak, és annál inkább ösztönössé válik az egész cselekvés. Azáltal, hogy mindenki tudja, mit csinál a kanyarodás és a megállás terén. Egy pillanatig sem gondolkodnak azon, hogy a vezetés függ a környezettől, a vezetés közben érzet ingerektől, az izmok állapotától, a vezetési stílustól, vezetés közbeni mozgás tartomány állományától, és attól, hogy milyen gyakorlottan, milyen pszichés fiziológiás állapotban vannak.

Egy tevékenységet meghatározza az érzés, mozgás elemek kölcsönhatása, irányultsága, erőfeszítése, környezete, tere és ideje.

A kinaesthetics története

A módszer alapítói, Lenny Maietta és Frank Hatch (2011).
Magát a kinaesthetics módszert az 1970-es évek elején Frank White Hatch fejlesztette ki, aki koreográfus és táncos volt. Hatch a viselkedési kibernetikát tanulmányozta a Madison / Wisconsin államban, és három amerikai egyetemen mozgás- és táncművészeti programokat dolgozott ki Kinaesthetics néven.

Ezután a fogyatékkal élő gyermekekkel végzett munka, valamint a rehabilitáció területe felé fordult. Lenny Maietta (1950-2018) pszichológus egy kezelési képzési programot dolgozott ki a fiatal szülők számára, amely szintén viselkedési kibernetikán alapult. Hatch és Maietta 1974-től tanítottak és dolgoztak együtt a német ajkú országokban. John Graham táncossal Finom Tánc (Gentle Dance) néven workshopokat tartottak.

Német klinikai terápia

Maietta és Hatch először a Kinaesthetics szemináriumokat terápiás módszerként alkalmazták a németországi Ernest-Holmes Szakklinikán 1974-77-ben. Suzanne Bernard Schmidt bejegyzett nővérrel együtt Maietta és Hatch kidolgozták a “Kinaesthetics a betegápolásban” programot. Párbeszédet folytattak Gregory Batesonnal, Moshe Feldenkrais-val, Berta és Karel Bobath-szal, Liliane Juchlival és Nancy Roper-rel. A viselkedési kibernetika és a tánc mellett a mozgásterápiát és az emberközpontú pszichológiát nevezték meg a kinaesthetics legfontosabb forrásaként.

Maietta és Hatch továbbra is aktívan részt vesznek a Kinaesthetics fejlesztésében.

Az elmúlt években programokat dolgoztak ki a gondozók, a munkahelyi egészség és különösen az idősebb emberek számára. Jelenleg négy szervezet működik, amelyekben Kinaesthetics programokat fejlesztenek.