Barion Pixel

All Életmódtanácsadó és -terapeuta in Budapest

A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerint az életmódtanácsadó és -terapeuta

Az életmódtanácsadó és -terapeuta élménycentrikus módszeregyüttes alkalmazásával segít a klienseinek életmódjuk átalakításában – a civilizációs betegségek, testi-lelki ártalmak csökkentése vagy kiküszöbölése, egészségük megőrzése vagy helyreállítása érdekében.

Az életmódot átalakítani tudó valamennyi természetgyógyászati ágban (távolkeleti mozgásoktatás, egészséges táplálkozás, rendterápia, természetes masszázsoktatás, gyógynövényismeret, hidroterápia, helyes légzéstechnikák) jártassággal rendelkezik, ismeri a mentálhigiéne alapelveit és mindezeket együttesen alkalmazza a beteg vagy a kliens életmódjának átalakítása érdekében.

Az életmódtanácsadó és -terapeuta a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat (mûvelődési központok, magánvállalkozások, utazási irodák) lát el, míg az egészségügyben specializálódik a betegellátás és -gondozás során hiányterületet képező egészségnevelési feladatok hatékony ellátására.

A családorvos, kórházi orvos, gondozóintézeti szakorvos betegeket küldhet az életmód-tanácsadóhoz, hogy annak életmódi nevelésével a szokványos gyógyszeres terápiát kiegészítse.

Az életmódtanácsadó és -terapeuta feladatai:

Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.
Munkája során felhasználja a hagyományos távolkeleti gyógyászati ismereteit.
Munkája során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási ismereteit.
Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.

Az életmódtanácsadás során az életmód tanácsadó speciális feladatai:

 • célzott beszélgetés,
 • empátiás meghallgatás,
 • szakszerű tájékozódás a beteg dokumentációjában,
 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • tanácsadási tevékenység előkészítése, megtervezése (eszközök, módszerek),
 • információátadás,
 • a kliens szükségleteinek és lehetőségeinek felismerése, tisztázása,
 • a csoport szükségleteinek és igényeinek felmérése,
 • a tények rendszerszemléletű elemzése,
 • előadástartás,
 • vita vezetése,
 • szemináriumi feldolgozás vezetése,
 • alkalmazza a szemléltetés alapvető módszereit, eszközeit,
 • készségfejlesztő tréningcsoportban való közreműködés,
 • esetmegbeszélő csoport vezetésében való közreműködés,
 • mozgás- és mozgatásterápia szakszerű bemutatása és irányítása,
 • tanácsadó munka dokumentálása,
 • gyógynövénygyűjtés és -meghatározás,
 • az egészségmegőrző táplálkozási rendszerek elméleti ismertetése és gyakorlati bemutatása,
 • a víz- és a természeti elemterápiák elméleti ismertetése és gyakorlati bemutatása,
 • talpmasszázs, bioenergetikusi munka, akupresszúra, keleti masszázs (csak külön kiképzés esetén),
 • méregtelenítő terápiák ismertetése és irányítása,
 • közösségszervezés,
 • kulturális animáció,
 • túravezetés,
 • szabadidő menedzselés.

További feladatok:

 • mozgásforma oktatás,
 • relaxációs technika oktatás,
 • rövid meditáció vezetése,
 • légzésgyakorlat vezetése,
 • egészséges konyha ismertetése a gyakorlatban,
 • táborvezetés és szervezés,
 • csoportdinamikai játékok irányítása,
 • legfontosabb nyomáspontok megjelölése,
 • önismereti csoport vezetésében való közreműködés,
 • előadás az egészséges életmód valamely elméleti kérdéséről.

Kellő ismeretekkel kell rendelkeznie:

Pszichológia, szociálpszichológia, egészségpszichológia. területén:

 • ön- és társismereti csoport (célja, szerkezete, működési módja, vezetése),
 • kommunikációs készségfejlesztés (a kommunikáció modellje, csatornái, fejlesztési módjai),
 • személyiség lélektan (a személyiség fogalma, szerkezete, dinamikája),
 • szociálpszichológia – csoportlélektan (a csoport fogalma, szerkezete, fejlődése),
 • egészségpszichológia (alapproblémák),
 • a változás pszichológiája (a változással szembeni ellenállások és kezeléseik),
 • pszichoterápia és személyiségfejlesztés (alapelvek és főbb módszerek),
 • életmód-szociológia (fontosabb elméleti tételei és adatai),
 • szabadidő szociológiája és pszichológiája (a szabadidő fogalma, funkciói, formái),
 • pályaszocializáció (az életmód-tanácsadó személyi alkalmasságának főbb követelményei),
 • kiégés (megelőzése, szupervíziója).

Egészségnevelés, pedagógia és klasszikus természetgyógyászat területén:

 • holisztika (a holisztika fogalma, főbb megjelenési formái),
 • természetgyógyászat (fogalma és története),
 • táplálkozásterápia
 • zsírok szerepe,
 • szénhidrátok szerepe,
 • fehérjék szerepe,
 • ásványi anyagok szerepe,
 • vitaminok szerepe az egészséges táplálkozásban,
 • ételallergia,
 • a táplálkozás módja,
 • elterjedt táplálkozásmódok értékelése,
 • gyógyító növényi táplálékok,
 • légzésterápia,
 • mozgásterápia,
 • lazításterápia,
 • fitoterápia,
 • hidro-, balneo- és klímaterápia,
 • masszázsterápia,
 • életmódterápia,
 • pedagógia,
 • pedagógia és andragógia (a gyermek- és felnőttnevelés alapkérdései),
 • a tanácsadás (elméletének és gyakorlatának főbb kérdései),
 • előadói készségek fejlesztése, didaktika, retorika,
 • oktatástechnika,
 • ellenőrzés, értékelés.

Az életmódtanácsadó és -terapeuta kategória megjelöléséhez egészségügyi alapmodul, és természetgyógyászati alapmodul végzettség is szükséges, ezen kívül felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél az alábbi szakterületen: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői, teológiai, vagy agrártudományi.